Blog /

Kuilu ITn ja liiketoiminnan välillä

News Scaling Agile

1.11.2015 — Miksi liiketoiminnan ja IT:n on vaikea tehdä yhteistyötä? Tässä juurisyy.

Kuilu ITn ja liiketoiminnan välillä
Author
Ari Tikka
Ari TikkaFounding Partner

HR-viestin paneelissa keskustelivat Ewa Tawaststjerna, Reino Myllymäki, Tuukka Tusa ja Ari Tikka. Tässä HR-viestin näköispainos, paneelin traileri sekä keskustelun video.

Liiketoimintajohto ja toteuttava IT elävät kirjaimellisesti eri maailmoissa. Perustehtävän luonne on erilainen. Siksi kulttuuri, kieli ja merkitykset muotoutuvat erilaisiksi, ja yhteisymmärryksen löytäminen on usein... haastavaa.

Jokaisen animaation luetteleman vastakohtaparin taustalta löytyy teoriaa ja kokemuksia. Vallasta, byrokratiasta ja organisaation kontrollimekanismeista kerroimme tarkemmin blogissa "Scaling Agility or Bureaucracy".

Jo yleisen ilmiön esittely kahdessa minuutissa toimii ukkosenjohdattimena tilanteessa, jossa IT ja liiketoiminta ovat käyneet kyllä-mutta -keskustelua pitkään. Siitä on hyvä jatkaa käytännön toimenpiteisiin.

Organisaation alakulttuureista voidaan muodostaa tarkempi antropologinen kartta.

Esimerkkinä palveluorganisaatio, jonka realiteetteja kuvaa niukasti rahaa, koordinaatiokaaos ja massiivisen monimutkainen IT-järjestelmä. Kartoitustyöpaja teki kaikille näkyväksi, että liiketoiminta kehittelee korkealentoisia tulevaisuuden visioita, projektiorganisaatiolle on tärkeintä noudattaa prosessia, ja toteuttajia kiinnostaa vain mehevät työkalut.

Ari Tikka
Founding Partner

Before finding Agile, Ari built software for embedded distributed fault tolerant software for seven years. For the next decade he worked as an organizational therapist with cultural change, teamwork and leadership. Since 2006 he has contributed to LeSS-flavoured Agile transformations including mechanical engineering, market automation, and embedded system development. For the last couple of years Ari had international coaching assignments ranging from teams to board.

All posts →